Bộ xử lý Intel® Pentium®

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Pentium® Gold 7505 Processor Launched Q4'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6600 Launched Q2'20 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Intel® Pentium® Gold 6500Y Processor Launched Q1'21 2 3.40 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6500T Launched Q2'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6500 Launched Q2'20 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Intel® Pentium® Gold G6400TE Processor Launched Q2'20 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6400T Launched Q2'20 2 3.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Intel® Pentium® Gold G6400E Processor Launched Q2'20 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6400 Launched Q2'20 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5620 Launched Q2'19 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5600T Launched Q2'19 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5600 Discontinued Q2'18 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5500T Discontinued Q2'18 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5500 Discontinued Q2'18 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5420T Launched Q2'19 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5420 Launched Q2'19 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 6405U Launched Q4'19 2 2.40 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 5405U Launched Q1'19 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400T Launched Q2'18 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400 Launched Q2'18 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4425Y Launched Q1'19 2 1.70 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4417U Launched Q1'19 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4415U Launched Q1'17 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4415Y Launched Q2'17 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4410Y Launched Q1'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Silver J5040 Launched Q4'19 4 2.00 GHz 4 MB
Bộ xử lý Bạc Intel® Pentium® J5005 Launched Q4'17 4 1.50 GHz 4 MB
Intel® Pentium® Silver N6000 Processor Launched Q1'21 4 1.10 GHz 4 MB L3 Cache
Intel® Pentium® Silver N6005 Processor Launched Q1'21 4 2.00 GHz 4 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Silver N5030 Launched Q4'19 4 1.10 GHz 4 MB
Bộ xử lý Bạc Intel® Pentium® N5000 Launched Q4'17 4 1.10 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1519 Launched Q2'16 4 2.10 GHz 1.50 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1517 Launched Q4'15 4 2.20 GHz 1.60 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1509 Launched Q4'15 2 1.50 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1508 Launched Q4'15 2 2.60 GHz 2.20 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1507 Launched Q4'15 2 1.20 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4620 Discontinued Q1'17 2 3.70 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4600T Discontinued Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4600 Discontinued Q1'17 2 3.60 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4560T Discontinued Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4560 Discontinued Q1'17 2 3.50 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4520 Discontinued Q3'15 2 3.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4500T Discontinued Q3'15 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4500 Discontinued Q3'15 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400TE Launched Q4'15 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400T Discontinued Q3'15 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4400 Launched Q3'15 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3470 Discontinued Q1'15 2 3.60 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3460T Discontinued Q1'15 2 3.00 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3460 Discontinued Q3'14 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3450T Discontinued Q3'14 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3450 Discontinued Q2'14 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3440T Discontinued Q2'14 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3440 Discontinued Q2'14 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3430 Discontinued Q3'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3420T Discontinued Q3'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3420 Launched Q3'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3260 Discontinued Q1'15 2 3.30 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3258 Discontinued Q2'14 2 3.20 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3320TE Launched Q3'13 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3260T Discontinued Q1'15 2 2.90 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3250T Discontinued Q3'14 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3250 Discontinued Q3'14 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3240T Discontinued Q2'14 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3240 Discontinued Q2'14 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3220T Discontinued Q3'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3220 Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2140 Discontinued Q2'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2130 Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2120T Discontinued Q2'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2120 Launched Q3'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2100T Discontinued Q3'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2030T Discontinued Q2'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2030 Discontinued Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2020T Discontinued Q1'13 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2020 Discontinued Q1'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2010 Discontinued Q1'13 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Intel® Pentium® Processor J6426 Announced Q1'21 4 2.00 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® J4205 Launched Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® J3710 Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® J2900 Discontinued Q4'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® J2850 Discontinued Q3'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache
Intel® Pentium® Processor N6415 Announced Q1'21 4 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® N4200E Launched Q3'19 4 2.50 GHz 1.10 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® N4200 Launched Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3540 Discontinued Q3'14 4 2.16 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3530 Discontinued Q1'14 4 2.16 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3520 Discontinued Q4'13 4 2.17 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3510 Discontinued Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3700 Discontinued Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3710 Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4405Y Discontinued Q3'15 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4405U Discontinued Q3'15 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3550M Discontinued Q4'13 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3556U Discontinued Q3'13 2 1.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3558U Discontinued Q4'13 2 1.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3560M Discontinued Q2'14 2 2.40 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3560Y Discontinued Q3'13 2 1.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3561Y Discontinued Q4'13 2 1.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3805U Discontinued Q1'15 2 1.90 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3825U Discontinued Q1'15 2 1.90 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2129Y Discontinued Q1'13 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2127U Discontinued Q3'13 2 1.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2117U Discontinued Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2030M Discontinued Q1'13 2 2.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2020M Discontinued Q3'12 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 1405 v2 Launched Q1'14 2 1.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 1405 Discontinued Q2'12 2 1.80 GHz 1.20 GHz 5 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® A1020 Discontinued Q1'16 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® A1018 Discontinued Q3'13 2 2.10 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® B980 Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® B970 Discontinued Q1'12 2 2.30 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® B960 Discontinued Q4'11 2 2.20 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® B950 Discontinued Q2'11 2 2.10 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® B940 Discontinued Q2'11 2 2.00 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® B925C Launched Q4'13 2 2.00 GHz 4 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® B915C Discontinued Q2'12 2 1.50 GHz 3 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6800 Discontinued Q3'10 2 3.33 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6700 Discontinued Q2'10 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6600 Discontinued Q1'10 2 3.06 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6500K Discontinued Q3'09 2 2.93 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6500 Discontinued Q1'08 2 2.93 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6300 Discontinued Q2'09 2 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5800 Discontinued Q4'10 2 3.20 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5700 Discontinued Q3'10 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5500 Discontinued Q2'10 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5400 Discontinued Q1'09 2 2.70 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5300 Discontinued Q1'08 2 2.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5200 Discontinued Q3'08 2 2.50 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2220 Discontinued Q1'08 2 2.40 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2200 Discontinued Q4'07 2 2.20 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2180 Discontinued Q3'07 2 2.00 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2160 Discontinued Q3'06 2 1.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2140 Discontinued Q2'07 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G6960 Discontinued Q1'11 2 2.93 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G6951 Discontinued Q3'11 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G6950 Discontinued Q1'10 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G860T Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G870 Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G860 Discontinued Q3'11 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G850 Discontinued Q2'11 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G840 Discontinued Q2'11 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G645 Discontinued Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G640T Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G640 Discontinued Q2'12 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G632 Discontinued Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G630T Discontinued Q3'11 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G630 Discontinued Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G622 Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G620T Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G620 Discontinued Q2'11