Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82575 Gigabit

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Intel® 82575EB Gigabit Ethernet Controller Discontinued 90 nm