Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82598 10

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82598EB 10 Gigabit Discontinued 90 nm