Bộ xử lý Intel® Itanium® dòng 9000

Bộ xử lý Intel® Itanium® dòng 9000

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi TDP Giá đề xuất cho khách hàng Phân đoạn thẳng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9050 Discontinued 2 104 W Server
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9040 Discontinued 2 104 W Server
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9030 Discontinued 2 104 W Server
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9020 Discontinued 2 104 W Server
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9015 Discontinued Q1'07 2 104 W Server
Bộ xử lý Intel® Itanium® 9010 Discontinued 2 104 W Server

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.