Bộ xử lý Intel® Itanium® với 533 MHz FSB

Bộ xử lý Intel® Itanium® với 533 MHz FSB

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Itanium® 1,60 GHz, 9M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 122 W
Bộ xử lý Intel® Itanium® 1,60 GHz, 6M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 122 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.