Intel® 82564 Gigabit Ethernet PHY

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Discontinued 1.3 W Single