Intel® 82564 Gigabit Ethernet PHY

Tên sản phẩm
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Loại hệ thống giao diện
1.3 W Single GLCI/LCI