Intel® 82566 Gigabit Ethernet PHY

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82566DC Discontinued 1.18 W Single GLCI/LCI
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82566DM Discontinued 1.18 W Single GLCI/LCI
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82566MC Discontinued 1.18 W Single GLCI/LCI
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82566MM Discontinued 1.18 W Single GLCI/LCI