Mạch điều khiển chuỗi 700 (lên đến 40GbE)

Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng Loại hệ thống giao diện Hỗ trợ khung Jumbo So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Ethernet Controller XXV710-AM1 Launched Single 25/10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Controller XXV710-AM2 Launched Dual 25/10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710-AM1 Discontinued 7 W Single 1GbE/10GbE/40GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710-AM2 Discontinued 7 W Dual 1GbE/10GbE/40GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710-BM1 Launched 7 W Single 40/10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® XL710-BM2 Launched 7 W Dual 40/10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X710-AM2 Discontinued 7 W Dual 10GbE/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Controller X710-AT2 Launched Không 9.5 W Dual 10/5/2.5/1GbE, 100Mb
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X710-BM2 Launched 7 W Dual 10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Controller X710-TM4 Launched Không 9.8 W Quad 10/5/2.5/1GbE, 100Mb