Chipset Intel® dòng 3

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801IH Discontinued Không 4.3 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801IO Discontinued 4.3 W
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 82X38 Discontinued Không 26.5 W
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82G35 Discontinued Không 28 W
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 82P35 Discontinued Không 18 W
Bộ điều khiển Đồ họa và Bộ nhớ Intel® 82Q35 Discontinued 15 W
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82Q33 Discontinued Không 15 W
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82G33 Discontinued Không 19 W
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 82P31 Discontinued Không 15.5 W
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82G31 Discontinued Không 17 W