Bộ xử lý Intel® cho Máy tính để bàn

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q1'24 2 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 710
Q1'24 2 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 710

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.