Bộ xử lý Intel® Core™ (Chuỗi 1)

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lượng lõi vật lý
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q2'24 14 5 GHz 24 MB Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q2'24 8 4.6 GHz 12 MB Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q2'24 6 4.5 GHz 10 MB Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q2'24 12 4.7 GHz 18 MB Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q2'24 10 4.6 GHz 12 MB Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q2'24 12 4.8 GHz 18 MB Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q2'24 10 4.7 GHz 12 MB Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q2'24 10 5 GHz 12 MB Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q2'24 14 5.2 GHz 24 MB Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q2'24 10 5.2 GHz 12 MB Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'24 6 4.7 GHz 10 MB Intel® Smart Cache Intel® Graphics
Q1'24 6 4.7 GHz 10 MB Intel® Smart Cache Intel® Graphics
Q1'24 10 5 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Graphics
Q1'24 10 5.4 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Graphics

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.