Bộ xử lý Intel® Core™ i7 (Thế hệ thứ 14)

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q1'24 16 5.2 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 14th Gen Intel® Processors
Q1'24 20 5.4 GHz 33 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'24 20 5.4 GHz 33 MB Intel® Smart Cache
Q1'24 20 5.5 GHz 33 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 14th Gen Intel® Processors
Q1'24 20 5.2 GHz 33 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q4'23 20 5.6 GHz 33 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q4'23 20 5.6 GHz 33 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.