Intel Agilex® 5 FPGAs and SoC FPGAs E-Series

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Tùy chọn gói
Q3'22 656080 846 38.25 Mb 504 B23A
Q3'22 656080 846 38.25 Mb 504 B32A
Q3'22 656080 846 38.25 Mb 504 B23A
Q3'22 656080 846 38.25 Mb 504 B32A