Intel® NUC Mini PC with 13th Generation Intel® Core™ Processors

Tên sản phẩm
Tình trạng
Bao gồm bộ xử lý
Hệ Điều Hành Cài Đặt Sẵn
Bao gồm Bộ nhớ
Bao gồm Lưu trữ
Đầu ra đồ họa
Discontinued Intel® Core™ i5-1340P Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz) Windows 11 Home* 2x 4GB DDR4-3200 SODIMMs 512GB Gen 4 NVMe SSD 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1340P Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz) Windows 11 Pro* 2x 4GB DDR4-3200 SODIMMs 512GB Gen 4 NVMe SSD 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1360P Processor (18M Cache, up to 5.00 GHz) Windows 11 Home* 2x 8GB DDR4-3200 SODIMMs 512GB Gen 4 NVMe SSD 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1360P Processor (18M Cache, up to 5.00 GHz) Windows 11 Pro* 2x 8GB DDR4-3200 SODIMMs 512GB Gen 4 NVMe SSD 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i3-1315U Processor (10M Cache, up to 4.50 GHz) Windows 11 Home* 2x 4GB DDR4-3200 SODIMMs 512GB Gen 4 NVMe SSD 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1340P Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz) Windows 11 Home* 2x 4GB DDR4-3200 SODIMMs 512GB Gen 4 NVMe SSD 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1360P Processor (18M Cache, up to 5.00 GHz) Windows 11 Home* 2x 8GB DDR4-3200 SODIMMs 512GB Gen 4 NVMe SSD 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i3-1315U Processor (10M Cache, up to 4.50 GHz) Windows 11 Pro* 2x 4GB DDR4-3200 SODIMMs 512GB Gen 4 NVMe SSD 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1340P Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz) Windows 11 Pro* 2x 4GB DDR4-3200 SODIMMs 512GB Gen 4 NVMe SSD 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1360P Processor (18M Cache, up to 5.00 GHz) Windows 11 Pro* 2x 8GB DDR4-3200 SODIMMs 512GB Gen 4 NVMe SSD 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C