CPU Intel® Xeon® Chuỗi Max

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q1'23 40 3.50 GHz 2.20 GHz 97.5 MB 350 W
Q1'23 32 3.50 GHz 2.70 GHz 75 MB 350 W
Q1'23 48 3.50 GHz 2.10 GHz 105 MB 350 W
Q1'23 52 3.50 GHz 2.00 GHz 105 MB 350 W
Q1'23 56 3.50 GHz 1.90 GHz 112.5 MB 350 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.