Bộ xử lý Intel® Chuỗi U

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Đồ họa bộ xử lý
Q1'23 5 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 13
Q1'23 5 4.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 13

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.