Bộ xử lý Intel® Chuỗi N

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Đồ họa bộ xử lý
Q1'23 4 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD
Q1'23 4 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD
Q1'23 2 3.40 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Core™ UHD
Q1'23 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.