Bộ xử lý Intel® Core™ i3 Thế hệ thứ 13

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q1'23 5 4.50 GHz 10 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors
Q1'23 4 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730
Q1'23 4 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730
Q1'23 4 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 4 4.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730
Q1'23 4 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730
Q1'23 6 4.5 GHz 10 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors
Q1'23 6 4.50 GHz 10 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors
Q1'23 6 4.50 GHz 10 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors
Q1'23 6 4.50 GHz 10 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors
Q1'23 8 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors
Q1'23 8 4.6 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors
Q1'23 8 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors
Q1'23 8 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.