Bộ xử lý Intel® Core™ i5 Thế hệ thứ 13

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lượng lõi vật lý
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q1'23 10 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 10 4.6 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 10 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 10 4.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730
Q1'23 10 4.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730
Q1'23 10 4.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 10 4.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730
Q1'23 12 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 12 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 8 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors
Q1'23 10 4.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors
Q1'23 10 4.7 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 10 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 10 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'23 14 4.60 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'23 12 4.7 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 12 4.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 14 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors
Q1'23 14 4.60 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'23 14 4.50 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'23 12 4.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 12 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 12 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 14 5 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'23 12 4.8 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 12 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors
Q1'23 14 4.8 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'23 12 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 12 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q4'22 14 5.1 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q4'22 14 5.1 GHz 24 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.