Bộ xử lý Intel® Core™ i5 Thế hệ thứ 13

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q1'23 10 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 10 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 10 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 10 4.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730
Q1'23 10 4.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730
Q1'23 10 4.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 10 4.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730
Q1'23 12 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 12 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 8 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors
Q1'23 10 4.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors
Q1'23 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 10 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 10 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'23 14 4.60 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'23 12 4.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 12 4.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 14 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors
Q1'23 14 4.60 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'23 14 4.50 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'23 12 4.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 12 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 12 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 14 5 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'23 12 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 12 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors
Q1'23 14 4.8 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'23 12 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 12 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q4'22 14 5.1 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q4'22 14 5.1 GHz 24 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.