Bộ xử lý Intel® Core™ i7 Thế hệ thứ 13

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Đồ họa bộ xử lý
Q1'23 10 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 12 5.00 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 10 4.90 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 13
Q1'23 14 4.90 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 13
Q1'23 10 5.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 10 4.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 16 5.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 770
Q1'23 16 5.10 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 770
Q1'23 16 5.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 16 5.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 13
Q1'23 16 4.90 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 770
Q1'23 16 4.80 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 770
Q1'23 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 14 5.20 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 14 4.8 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 14 5.20 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q1'23 20 5.30 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 13
Q1'23 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Q4'22 16 5.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® 770
Q4'22 16 5.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 10 4.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 10 4.9 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.