Bộ xử lý Intel® Core™ i7 Thế hệ thứ 13

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q1'23 10 5 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 12 5.00 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 10 4.90 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors
Q1'23 14 4.90 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors
Q1'23 10 5.2 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 10 4.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 16 5.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'23 16 5.10 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'23 16 5.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 14 5 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 16 5.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors
Q1'23 16 4.90 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'23 16 4.80 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'23 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 14 5.20 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 14 4.8 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 14 5.2 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 20 5.30 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors
Q1'23 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q4'22 16 5.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q4'22 16 5.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 10 4.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 10 4.9 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.