Bộ xử lý Intel® Core™ i9 Thế hệ thứ 13

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q1'23 24 6.00 GHz 36 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'23 24 5.60 GHz 36 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'23 24 5.20 GHz 36 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'23 24 5.60 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Q1'23 14 5.40 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 14 5.40 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 24 5.40 GHz 36 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors
Q1'23 24 5.30 GHz 36 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'23 24 5.00 GHz 36 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'23 14 5.40 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'23 24 5.50 GHz 36 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors
Q1'23 24 5.60 GHz 36 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors
Q4'22 24 5.80 GHz 36 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q4'22 24 5.8 GHz 36 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.