Bộ công cụ Intel® NUC với Bộ xử lý Intel® Core™ Thế hệ thứ 13

Tên sản phẩm
Tình trạng
Bao gồm bộ xử lý
PreInstalledOS
PreInstalledMemory
PreInstalledStorage
Đầu ra đồ họa
Discontinued Intel® Core™ i5-1340P Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1360P Processor (18M Cache, up to 5.00 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i3-1315U Processor (10M Cache, up to 4.50 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1340P Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1360P Processor (18M Cache, up to 5.00 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1350P Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1370P Processor (24M Cache, up to 5.20 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i3-1315U Processor (10M Cache, up to 4.50 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1340P Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1360P Processor (18M Cache, up to 5.00 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1350P Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1370P Processor (24M Cache, up to 5.20 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i3-1315U Processor (10M Cache, up to 4.50 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1340P Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1360P Processor (18M Cache, up to 5.00 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1350P Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1370P Processor (24M Cache, up to 5.20 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i3-1315U Processor (10M Cache, up to 4.50 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1340P Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1360P Processor (18M Cache, up to 5.00 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1350P Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1370P Processor (24M Cache, up to 5.20 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i3-1315UE Processor (10M Cache, up to 4.50 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1340PE Processor (12M Cache, up to 4.50 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1350PE Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1370PE Processor (24M Cache, up to 4.80 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-13600K Processor (24M Cache, up to 5.10 GHz) 2x Thunderbolt 4, HDMI 2.1 TMDS compatible (4K60)
Discontinued Intel® Core™ i7-13700K Processor (30M Cache, up to 5.40 GHz) 2x Thunderbolt 4, HDMI 2.1 TMDS compatible (4K60)
Discontinued Intel® Core™ i9-13900K Processor (36M Cache, up to 5.80 GHz) 2x Thunderbolt 4, HDMI 2.1 TMDS compatible (4K60)