Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 4

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Launched Q1'23 16 4.00 GHz 2.90 GHz 45 MB
Launched Q1'23 28 3.50 GHz 2.00 GHz 75 MB
Launched Q1'23 36 3.20 GHz 2.00 GHz 67.5 MB
Launched Q1'23 32 3.40 GHz 2.10 GHz 82.5 MB
Launched Q1'23 44 3.80 GHz 2.70 GHz 82.5 MB
Launched Q1'23 40 3.80 GHz 2.20 GHz 105 MB
Launched Q1'23 40 3.70 GHz 2.00 GHz 105 MB
Launched Q1'23 48 3.70 GHz 2.20 GHz 97.5 MB
Launched Q1'23 32 4.10 GHz 2.80 GHz 60 MB
Launched Q1'23 48 3.80 GHz 2.10 GHz 105 MB
Launched Q1'23 48 3.80 GHz 2.10 GHz 105 MB
Launched Q1'23 48 3.80 GHz 2.40 GHz 97.5 MB
Launched Q1'23 52 3.80 GHz 2.00 GHz 105 MB
Launched Q1'23 52 3.60 GHz 1.70 GHz 97.5 MB
Launched Q1'23 52 3.80 GHz 2.10 GHz 105 MB
Launched Q1'23 52 3.60 GHz 1.80 GHz 97.5 MB
Launched Q1'23 56 3.80 GHz 2.00 GHz 105 MB
Launched Q1'23 60 3.50 GHz 1.90 GHz 112.5 MB
Launched Q1'23 24 3.90 GHz 1.90 GHz 45 MB
Launched Q1'23 24 3.90 GHz 2.10 GHz 45 MB
Launched Q1'23 8 4.10 GHz 2.90 GHz 22.5 MB
Launched Q1'23 16 4.00 GHz 2.00 GHz 30 MB
Launched Q1'23 24 3.80 GHz 1.80 GHz 45 MB
Launched Q1'23 24 3.80 GHz 2.00 GHz 45 MB
Launched Q1'23 28 4.10 GHz 2.00 GHz 52.5 MB
Launched Q1'23 20 4.00 GHz 2.10 GHz 37.5 MB
Launched Q1'23 20 4.10 GHz 2.30 GHz 37.5 MB
Launched Q1'23 32 3.40 GHz 2.00 GHz 60 MB
Launched Q1'23 18 4.20 GHz 2.20 GHz 45 MB
Launched Q1'23 24 4.00 GHz 2.10 GHz 60 MB
Launched Q1'23 32 3.60 GHz 1.80 GHz 60 MB
Launched Q1'23 16 4.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
Launched Q1'23 32 3.80 GHz 1.80 GHz 60 MB
Launched Q1'23 32 3.40 GHz 2.10 GHz 60 MB
Launched Q1'23 8 4.10 GHz 3.70 GHz 22.5 MB
Launched Q1'23 8 4.10 GHz 3.70 GHz 22.5 MB
Launched Q1'23 32 3.90 GHz 2.20 GHz 60 MB
Launched Q1'23 32 3.60 GHz 2.00 GHz 60 MB
Launched Q1'23 32 4.00 GHz 2.00 GHz 60 MB
Launched Q1'23 24 4.00 GHz 2.60 GHz 60 MB
Launched Q1'23 16 4.00 GHz 3.60 GHz 45 MB
Launched Q1'23 32 4.10 GHz 2.40 GHz 60 MB
Launched Q1'23 32 4.10 GHz 2.10 GHz 60 MB
Launched Q1'23 32 3.40 GHz 2.20 GHz 60 MB
Launched Q1'23 32 4.00 GHz 3.10 GHz 60 MB
Launched Q1'23 10 4.00 GHz 2.70 GHz 26.25 MB
Launched Q1'23 12 3.90 GHz 2.00 GHz 30 MB
Launched Q1'23 20 3.90 GHz 2.00 GHz 37.5 MB
Launched Q1'23 8 1.90 GHz 1.80 GHz 22.5 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.