Bộ điều hợp Mạng Intel® Ethernet I710

Tên sản phẩm
Tình trạng
Loại cáp
MaxTDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Discontinued RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m Quad 1GbE/100Mb
Discontinued RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m Quad 1GbE/100Mb