FPGA và FPGA SoC Intel® Agilex™ 7 Chuỗi M

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Tùy chọn gói
Q1'22 3851520 12300 370 Mb 768 R4700A