Bộ xử lý dòng Intel® Celeron® 7000

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q3'22 5 1.1 GHz 1.1 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'22 5 1.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 5 8 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 5 8 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.