Cáp và Bộ điều hợp

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành LogicElements DigitalSignalProcessingBlocks EmbeddedMemoryMax PackageOptions So sánh
Tất cả | Không có
Cáp tải xuống FPGA Intel® II Launched Q2'16
Cáp tải xuống FPGA Intel® FPGA Launched Q3'11
Cáp Ethernet FPGA Intel® Launched Q4'17
Cáp cổng song song FPGA Intel® Launched Q1'01

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc Intel® FPGA theo dòng sản phẩm, trạng thái, lựa chọn gói sản phẩm, bộ phận logic và nhiều lựa chọn khác