Cáp và Bộ điều hợp

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
LogicElements
Mã số đặt hàng
Q2'16 PL-USB2-BLASTER
Q3'11 PL-USB-BLASTER-RCN
Q4'17 PL-ETH2-BLASTER
Q1'01 PL-BYTEBLASTER2N

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc FPGA Intel® theo dòng sản phẩm, trạng thái, đồ họa bộ xử lý, quang khắc và TDP