Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 12

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Đồ họa bộ xử lý
Q3'22 6 4.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 12
Q3'22 8 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 730
Q1'22 6 10 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 12
Q1'22 8 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 12
Q1'22 6 4.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 12
Q1'22 6 4.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 12
Q1'22 6 4.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 12
Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa UHD Intel® dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 12
Q1'22 4 4.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 730
Q1'22 4 4.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 730
Q1'22 4 4.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 4 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 730
Q1'22 4 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 730
Q1'22 4 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 730
Q1'22 8 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD
Q1'22 4 4.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 730

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.