Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 12

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
ClockSpeed
Bộ nhớ đệm
Launched Q2'22 16 5.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'22 16 5.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 16 5.50 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 16 5.10 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 16 5.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 16 5.10 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 16 4.90 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 16 4.80 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'21 16 5.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'21 16 5.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.