Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 12

Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 12

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa ClockSpeed Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900HX Launched Q2'22 16 5.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12950HX Launched Q2'22 16 5.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900KS Launched Q1'22 16 5.50 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900 Launched Q1'22 16 5.10 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900E Launched Q1'22 16 5.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900F Launched Q1'22 16 5.10 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900H Launched Q1'22 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900HK Launched Q1'22 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900T Launched Q1'22 16 4.90 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900TE Launched Q1'22 16 4.80 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900K Launched Q4'21 16 5.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-12900KF Launched Q4'21 16 5.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.