Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 12

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q2'22 16 5.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q2'22 16 5.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q1'22 16 5.50 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'22 16 5.10 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'22 16 5.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'22 16 5.10 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 16 4.90 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'22 16 4.80 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q4'21 16 5.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q4'21 16 5.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.