Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 12

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q3'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q3'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q3'22 12 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q3'22 12 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q2'22 8 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q2'22 12 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q1'22 10 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 12 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 12 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 12 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 6 4.40 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730
Q1'22 6 4.40 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 6 4.20 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730
Q1'22 8 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q1'22 6 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'22 6 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'22 12 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 6 4.40 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'22 6 4.30 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'22 6 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'22 12 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 12 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 6 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q4'21 10 4.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q4'21 10 4.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.