Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 12

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q3'22 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q3'22 10 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q3'22 14 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q3'22 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q2'22 14 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q2'22 16 4.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q2'22 16 4.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q1'22 10 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 12 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 12 4.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 10 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 12 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 10 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
Q1'22 12 4.90 GHz 25 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'22 12 4.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'22 12 4.90 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 14 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 12 4.70 GHz 25 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'22 12 4.60 GHz 25 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q1'22 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q1'22 14 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Q4'21 12 5.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Q4'21 12 5.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.