Bo mạch Intel® NUC trang bị bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 12

Tên sản phẩm
Tình trạng
Bao gồm bộ xử lý
PreInstalledOS
PreInstalledMemory
PreInstalledStorage
Đầu ra đồ họa
Launched Intel® Core™ i3-1220P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) Dual HDMI 2.0b w/HDMI CEC, Dual DP 1.4a via Type C
Launched Intel® Core™ i5-1240P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) Dual HDMI 2.0b w/HDMI CEC, Dual DP 1.4a via Type C
Launched Intel® Core™ i7-1260P Processor (18M Cache, up to 4.70 GHz) Dual HDMI 2.0b w/HDMI CEC, Dual DP 1.4a via Type C
Launched Intel® Core™ i5-1250P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) Dual HDMI 2.0b w/HDMI CEC, Dual DP 1.4a via Type C
Launched Intel® Core™ i7-1270P Processor (18M Cache, up to 4.80 GHz) Dual HDMI 2.0b w/HDMI CEC, Dual DP 1.4a via Type C