Bộ công cụ Intel® NUC với bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 12

Tên sản phẩm
Tình trạng
Bao gồm bộ xử lý
PreInstalledOS
PreInstalledMemory
PreInstalledStorage
Đầu ra đồ họa
Discontinued Intel® Core™ i7-12700H Processor (24M Cache, up to 4.70 GHz) 2x Thunderbolt™ 4, HDMI (4K60), 2x DP 1.4 Cert
Discontinued Intel® Core™ i3-1220P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i3-1220P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible
Discontinued Intel® Core™ i5-1240P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1240P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible
Discontinued Intel® Core™ i7-1260P Processor (18M Cache, up to 4.70 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1260P Processor (18M Cache, up to 4.70 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible
Discontinued Intel® Core™ i5-1250P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1270P Processor (18M Cache, up to 4.80 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i3-1220P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1240P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i5-1240P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible
Discontinued Intel® Core™ i7-1260P Processor (18M Cache, up to 4.70 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1260P Processor (18M Cache, up to 4.70 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible
Discontinued Intel® Core™ i5-1250P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-1270P Processor (18M Cache, up to 4.80 GHz) 2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C
Discontinued Intel® Core™ i7-12700 Processor (25M Cache, up to 4.90 GHz) 2x Thunderbolt 4, HDMI 2.0b
Discontinued Intel® Core™ i9-12900 Processor (30M Cache, up to 5.10 GHz) 2x Thunderbolt 4, HDMI 2.0b
Discontinued Intel® Core™ i7-12700 Processor (25M Cache, up to 4.90 GHz) 2x Thunderbolt 4, HDMI 2.0b
Discontinued Intel® Core™ i9-12900 Processor (30M Cache, up to 5.10 GHz) 2x Thunderbolt 4, HDMI 2.0b