Bo mạch máy chủ Intel® M50FCP

Tên sản phẩm
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
TDP
Discontinued 18.79” x 16.84” Rack Socket-E LGA4677 350 W