Bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet 25GbE E810

Tên sản phẩm
Tình trạng
Loại cáp
MaxTDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Launched SFP28 ports - DAC, Optics, and AOCs Quad 25/10/1GbE
Launched SFP28 ports - DAC, Optics, And AOC's Quad 25/10/1GbE
Launched SFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's Dual 25/10/1GbE
Launched SFP28 ports - DAC, Optics, And AOC's Dual 25/10/1GbE
Launched SFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's Quad 25/10/1GbE