Dòng máy chủ Intel® D40AMP

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q4'21 Discontinued 8.33” x 21.5” Rack Dual Socket-P4 4189