Đồ họa Intel® Iris® Xe - GPU chuyên dụng

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
DiscreteGraphicsDedicatedMemoryGB
NoXeCores
Q1'21