Intel® Iris® Xe MAX Graphics Family

Intel® Iris® Xe MAX Graphics Family

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Tần số động tối đa đồ họa GraphicsExecutionUnits GraphicsMemoryType Cache So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Iris® Xe MAX Graphics Launched Q4'20 1650 MHz