Dòng đồ họa chuyên dụng Intel® Iris® Xe MAX

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Tần số động tối đa đồ họa GraphicsExecutionUnits GraphicsMemoryType Cache So sánh
Tất cả | Không có
Đồ họa Intel® Iris® Xᵉ MAX Launched Q4'20 1650 MHz