Dòng đồ họa chuyên dụng Intel® Iris® Xe MAX

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
DiscreteGraphicsDedicatedMemoryGB
NoXeCores
Q4'20