Bo mạch máy chủ Intel® D40AMP

Tên sản phẩm
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
TDP
Discontinued 8.33” x 21.5” Rack Dual Socket-P4 4189 205 W