Intel® SSD D1 Series

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
SSD chuỗi Intel® DC P4101
(256GB, M.2 80mm, PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)
256 GB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.1 x4, NVMe
SSD chuỗi Intel® DC P4101
(512GB, M.2 80mm, PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)
512 GB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.1 x4, NVMe
SSD chuỗi Intel® DC P4101
(128GB, M.2 80mm, PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)
128 GB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.1 x4, NVMe
SSD chuỗi Intel® DC P4101
(2,048TB, M.2 80mm, PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)
2 TB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.1 x4, NVMe
SSD chuỗi Intel® DC P4101
(1,024TB, M.2 80mm, PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)
1 TB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.1 x4, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.