Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® Optane™ DC

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
SSD Intel® Optane™ dòng DC P5800X
(3,2TB, 2,5in PCIe x4, 3D XPoint™)
3.2 TB Launched 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn Intel® Optane™ Chuỗi P1600X
(118GB, M.2 80mm PCIe * 3.0 x4, Intel® 3D XPoint™)
118 GB Launched M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn Intel® Optane™ Chuỗi P1600X
(58GB, M.2 80mm PCIe * 3.0 x4, Intel® 3D XPoint ™)
58 GB Launched M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ dòng DC P5800X
(1,6TB, 2,5in PCIe x4, 3D XPoint™)
1.6 TB Launched 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ dòng DC P5800X
(400GB, 2,5in PCIe x4, 3D XPoint™)
400 GB Launched 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ dòng DC P5800X
(800GB, 2,5in PCIe x4, 3D XPoint™)
800 GB Launched 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
SSD chuỗi Intel® Optane™ DC D4800X
(1,5TB, 2,5in PCIe 2x2, 3D XPoint™)
1.5 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 2x2 dual port, NVMe
SSD chuỗi Intel® Optane™ DC D4800X
(375GB, 2,5in PCIe 2x2, 3D XPoint™)
375 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 2x2 dual port, NVMe
SSD chuỗi Intel® Optane™ DC D4800X
(750GB, 2,5in PCIe 2x2, 3D XPoint™)
750 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 2x2 dual port, NVMe
SSD chuỗi Intel® Optane™ DC P4801X
(100GB, M.2 110MM PCIe x4, 3D XPoint™)
100 GB Launched M.2 22 x 110mm PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD chuỗi Intel® Optane™ DC P4801X
(200GB, M.2 110MM PCIe x4, 3D XPoint™)
200 GB Launched M.2 22 x 110mm PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD chuỗi Intel® Optane™ DC P4801X
(375GB, M.2 110MM PCIe x4, 3D XPoint™)
375 GB Launched M.2 22 x 110mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Dòng ổ đĩa thể rắn Intel® Optane™ DC P4800X trang bị Công nghệ ổ đĩa bộ nhớ Intel®
(1,5TB, 1/2 chiều cao PCIe x4, 3D XPoint™)
1.5 TB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Dòng ổ đĩa thể rắn Intel® Optane™ DC P4800X trang bị Công nghệ ổ đĩa bộ nhớ Intel®
(1,5TB, 2,5in PCIe x4, 3D XPoint™)
1.5 TB Discontinued U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Dòng ổ đĩa thể rắn Intel® Optane™ DC P4800X trang bị Công nghệ ổ đĩa bộ nhớ Intel®
(375GB, 1/2 chiều cao PCIe x4, 3D XPoint™)
375 GB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Dòng ổ đĩa thể rắn Intel® Optane™ DC P4800X trang bị Công nghệ ổ đĩa bộ nhớ Intel®
(375GB, 2,5in PCIe x4, 3D XPoint™)
375 GB Discontinued U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Dòng ổ đĩa thể rắn Intel® Optane™ DC P4800X trang bị Công nghệ ổ đĩa bộ nhớ Intel®
(750GB, 1/2 chiều cao PCIe x4, 3D XPoint™)
750 GB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Dòng ổ đĩa thể rắn Intel® Optane™ DC P4800X trang bị Công nghệ ổ đĩa bộ nhớ Intel®
(750GB, 2,5in PCIe x4, 3D XPoint™)
750 GB Discontinued U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD chuỗi Intel® Optane™ DC P4801X
(100GB, 2.5in PCIe x4, 3D XPoint™)
100 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn Intel® Optane™ Dòng DC P4800X
(1,5TB, 1/2 Height PCIe* x4, Intel® 3D XPoint™)
1.5 TB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn Intel® Optane™ Dòng DC P4800X
(1,5TB, 2,5in PCIe* x4, Intel® 3D XPoint™)
1.5 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn Intel® Optane ™ Dòng DC P4800X
(750GB, 2,5 inch PCIe* x4, Intel® 3D XPoint™)
750 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn Intel® Optane ™ Dòng DC P4800X
(750GB, 1/2 Chiều cao PCIe* x4, Intel® 3D XPoint™)
750 GB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn Intel® Optane ™ Dòng DC P4800X
(375GB, 2,5 inch PCIe* x4, Intel® 3D XPoint™)
375 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® Optane™ DC P4800X
(375GB, 1/2 Height PCIe x4, 3D XPoint™)
375 GB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.