Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® Optane™ 8

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® Optane™ 800P
(118GB, M.2 80mm PCIe 3.0, 3D Xpoint™)
118 GB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x2, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® Optane™ 800P
(58GB, M.2 80mm PCIe 3.0, 3D Xpoint™)
58 GB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x2, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.