Bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ Chuỗi 300

Tên sản phẩm
Dung lượng
Hệ số hình dạng
Giao diện
128 GB Persistent Memory Module (PMem) DDR-T2
256 GB Persistent Memory Module (PMem) DDR-T2
512 GB Persistent Memory Module (PMem) DDR-T2

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.