Chuỗi Intel® Killer™ Wi-Fi

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi* Tốc độ tối đa Băng tần Luồng TX/RX So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 PCIe Card Launched Q3'22 Wi-Fi 6E (802.11ax) 2.4 Gbps 2.4, 5, 6 GHz (160MHz) 2x2
Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675
(i/s)
Launched Q3'21 Wi-Fi 6E (802.11ax) 2.4 Gbps 2.4, 5, 6 GHz (160MHz) 2x2
Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690
(i/s)
Launched Q4'21 Wi-Fi 6E (802.11ax) ~3.0 Gbps 2.4, 5, 6 GHz (160MHz) 2x2 (Intel® Double Connect Technology)
Intel® Killer™ Wi-Fi 6 AX1650
(i/s)
Launched Q4'20 Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 Gbps 2.4, 5 GHz (160MHz) 2x2
Intel® Killer™ Wi-Fi 6 AX1650
(x/w)
Launched Q4'20 Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 Gbps 2.4, 5 GHz (160MHz) 2x2
Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675
(x/w)
Launched Q4'20 Wi-Fi 6E (802.11ax) 2.4 Gbps 2.4, 5, 6 GHz (160MHz) 2x2