Intel® 400 Series Mobile Chipsets

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Intel® WM490 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 3 W
Intel® HM470 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 3 W
Intel® QM480 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 3 W