Chipset di động Intel® dòng 400

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® WM490 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 3 W
Chipset Intel® HM470 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 3 W
Chipset Intel® QM480 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 3 W