Bộ điều khiển Intel® Ethernet Chuỗi I226

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
1.3 W Single 2.5G PCIe 3.1
1.5 W Single 2.5G PCIe 3.1
1.3 W Single 2.5 PCIe 3.1