Dòng hệ thống máy chủ Intel® M70KLP

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q1'21 Discontinued 610mm x 424mm, Thickness 2.34mm 2U Rack P+