Bộ xử lý Intel® Celeron® dòng 6000

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q3'21 2 2.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q4'20 2 4 MB Intel® Smart Cache
Q4'20 2 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.