Bộ xử lý Intel® Celeron® dòng 6000

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Celeron® 6305E Launched Q4'20 2 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 6305 Launched Q4'20 2 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 6600HE Launched Q3'21 2 2.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.