Ổ cứng thể rắn Intel® chuỗi D3-S4620

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Ổ cứng thể rắn Intel® dòng D3-S4620
(1,92TB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 3D4, TLC)
1.92 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn Intel® dòng D3-S4620
(3,84TB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 3D4, TLC)
3.84 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn Intel® dòng D3-S4620
(480GB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 3D4, TLC)
480 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ cứng thể rắn Intel® dòng D3-S4620
(960GB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 3D4, TLC)
960 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.